Michał Gawlak

radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-M-1919. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Fundacja rodzinna a exit tax

Michal Gawlak15 grudnia 2023Komentarze (0)

 • Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej może wiązać się z kosztownym podatkiem od niezrealizowanych dochodów – tzw. exit tax
 • Fundator fundacji rodzinnej może uniknąć exit tax, jeżeli zdecyduje się na wniesienie majątku objętego podatkiem do fundacji rodzinnej
 • uwaga na sztuczne ruchy – każdego podatnika obowiązuje klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, z zastosowaniem której administracja podatkowa może podważyć transakcję lub zespół transakcji.

jak uniknąć exit tax?

Exit tax od zmiany rezydencji podatkowej

Do momentu wejścia w życie przepisów o Fundacji Rodzinnej zmiana  rezydencji podatkowej osoby fizycznej często wiązała się z koniecznością zapłaty tzw. exit tax.

Przypomnijmy:

opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

***

Posłuchaj o nabywaniu przez Fundację Rodzinną udziałów w zagranicznej spółce:

***

Warto pamiętać, że:

w przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 (czyli nasz przypadek z powyższego akapitu), podlegają tylko składniki majątku stanowiące: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, zwane dalej ,,majątkiem osobistym”, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez łącznie co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.

Krótko podsumowując – udziały w spółkach oraz papiery wartościowe, przez sam fakt ich posiadania oraz przez sam fakt przeprowadzki poza Polskę mogą wywołać konieczność zapłaty exit tax.

Co zmienia fundacja rodzinna?

W Fundacji rodzinnej fundator i beneficjent nie otrzymują substratu materialnego jakim jest np. udział, akcja lub OPiO w spółce.

W razie wyprowadzki poza Polskę, administracja skarbowa nie traci prawa do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku.

Słowem – wniesienie podatkowo istotnych aktywów (udziały, papiery wartościowe) do fundacji rodzinnej, pozwoli łatwo uniknąć podatku u źródła.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Nie zapominajmy o mechanizmach unikaniu opodatkowania.

Jeżeli w toku kontroli, organy dojdą do przekonania, że zawiązanie fundacji rodzinnej zostało przeprowadzone głownie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, istnieje ryzyko zakwestionowania transakcji wniesienia lub darowizny spornych aktywów.

>>> W jakiej wysokości zapłacisz podatek CIT, jeśli będziesz chciał zlikwidować swoją Fundację rodzinną? Przeczytaj w: Likwidacja fundacji rodzinnej – czy fundator zapłaci podatek?

W mojej ocenie takie ryzyko będzie minimalne, jeśli odpowiednio przygotujemy statut (prawidłowo kształtując strategię podatnika nakierowaną na sukcesję majątkową) oraz zabezpieczając rezydencję podatkową fundacji rodzinnej.

Ta bowiem jeśli będzie zarządzana spoza Polski, może utracić status polskiego rezydenta podatkowego, co może z kolei wywołać negatywne skutki podatkowe w Polsce, ale przede wszystkim – za granicą.

          Michał Gawlak
          radca prawny

***

Fundator fundacji rodzinnej

Kim jest Fundator fundacji rodzinnej? Jaka jest jego sytuacja? Czy ma szczególną pozycję w fundacji rodzinnej?

Tego dowiesz się z mojego wpisu, zapraszam Cię do lektury [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: