Michał Gawlak

radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-M-1919. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Korzyści i możliwości Fundacji Rodzinnej w kontekście biznesu międzynarodowego

Fundacja rodzinna może stać na czele biznesu międzynarodowego – spółek i podmiotów zagranicznych.

Jest to kusząca perspektywa dla potencjalnych przedsiębiorców zagranicznych.

Posiadanie udziałów w spółkach zagranicznych jest wprost przewidziane w ustawie o fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna może zostać udziałowcem spółek europejskich, azjatyckich, podatników i nie podatników podatku CIT.

Korzyści w centralizacji funkcji udziałowej w rękach fundacji rodzinnej wydają się być jasne – podatkowe, organizacyjne i wizerunkowe.

Fundacja rodzinna a spółki zagraniczne

Spółki zagraniczne jako narzędzie rozszerzania działalności Fundacji Rodzinnej

Podstawową funkcją fundacji rodzinnej jest cel sukcesyjny – przechowywania wartości majątkowych (udziałów, papierów wartościowych, ruchomości, nieruchomości) w czasie.

Jednym z celów działania fundacji może być konsolidacja korporacyjna spółek zagranicznych w jej rękach.

***

O Fundacji Rodzinnej i zagraniczych spółkach posłuchasz więcej w moim podcaście:

***

Fundacja może bez przeszkód rozszerzać działalność poza granicami RP poprzez rejestrację lub przejmowanie udziałów spółek zagranicznych.

Jest to efektywny model działania z wielu względów – wzmacnia przekaz wielopokoleniowej firmy rodzinnej, ujednolica procedury zarządzania grupą i odrywa majątek rodzinny od udziałowców.

Czytaj dalej >>>

Fundacja rodzinna jako holding

Michal Gawlak08 kwietnia 20242 komentarze

Arcyciekawym zagadnieniem jest Fundacja Rodzinna jako holding. Obecny stan prawny pozwala bowiem na tworzenie struktur holdingowych umożliwiających bezpieczne gromadzenie majątku rodzinnego w jednym podmiocie.

Fundacja rodzinna jako holding

Fundacja rodzinna jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą

Fundacja rodzinna posiada możliwość angażowania się w działalność gospodarczą, aczkolwiek w bardzo ograniczonym zakresie.

Z założenia, głównym celem fundacji rodzinnej jest akumulacja i zarządzanie majątkiem prywatnym, w tym udziałami w spółkach czy nieruchomościami, co wymaga podejmowania działań zabezpieczających ten majątek oraz umożliwiających jego pomnażanie.

***

O Fundacji Rodzinnej jako holdingu posłuchasz więcej w moim podcaście:

***

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, ustawodawca określił pewien katalog działań, które fundacje rodzinne mogą realizować bez ryzyka negatywnych konsekwencji prawnych.

Czytaj dalej >>>

Dyrektywa ATAD3

Michal Gawlak12 marca 2024Komentarze (0)

Dyrektywa ATAD3, znana również jako inicjatywa „Unshell”, została zaproponowana przez Komisję Europejską pod koniec 2021 roku.

Jej celem jest zapobieganie nadużywaniu spółek fasadowych do celów podatkowych, co ma zmniejszyć luki podatkowe w Unii Europejskiej.

Dyrektywa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, Polska na razie nie implementowała jej do krajowego porządku prawnego.

Dyrektywa ATAD3

Dyrektywa ATAD3 – główne założenia

Główne punkty tej dyrektywy obejmują:

Czytaj dalej >>>

Fundacja rodzinna a exit tax

Michal Gawlak15 grudnia 2023Komentarze (0)

  • Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej może wiązać się z kosztownym podatkiem od niezrealizowanych dochodów – tzw. exit tax
  • Fundator fundacji rodzinnej może uniknąć exit tax, jeżeli zdecyduje się na wniesienie majątku objętego podatkiem do fundacji rodzinnej
  • uwaga na sztuczne ruchy – każdego podatnika obowiązuje klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, z zastosowaniem której administracja podatkowa może podważyć transakcję lub zespół transakcji.

jak uniknąć exit tax?

Exit tax od zmiany rezydencji podatkowej

Do momentu wejścia w życie przepisów o Fundacji Rodzinnej zmiana  rezydencji podatkowej osoby fizycznej często wiązała się z koniecznością zapłaty tzw. exit tax.

Przypomnijmy:

opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

***

Posłuchaj o nabywaniu przez Fundację Rodzinną udziałów w zagranicznej spółce:

***

Warto pamiętać, że:

w przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 (czyli nasz przypadek z powyższego akapitu), podlegają tylko składniki majątku stanowiące: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, zwane dalej ,,majątkiem osobistym”, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez łącznie co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.

Czytaj dalej >>>

Jedno z częściej zadawanych pytań – czy fundator zapłaci podatek po podjęciu decyzji o likwidacji fundacji rodzinnej.

Odpowiedź brzmi – najczęściej TAK. I już.

Z treści tego artykułu dowiesz się:

  • w jakiej wysokości zapłacisz podatek CIT, jeśli będziesz chciał zlikwidować swoją Fundację rodzinną
  • w jakiej wysokości w tych samych okolicznościach zapłacisz podatek PIT
  • poznasz też odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące likwidacji Fundacji rodzinnej.

Zapraszam Cię do lektury!

Likwidacja fundacji rodzinnej

Majątek fundacji

To, co fundator wniesie do fundacji rodzinnej, tam już może pozostać na długo.

Czemu? Bo drogo będzie to wycofać.

A jak coś drogie to najczęściej niechciane. Dobrze więc przemyśl, co „wkładasz” do fundacji.

Czytaj dalej >>>