Michał Gawlak

radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-M-1919. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dyrektywa ATAD3

Michal Gawlak12 marca 2024Komentarze (0)

Dyrektywa ATAD3, znana również jako inicjatywa „Unshell”, została zaproponowana przez Komisję Europejską pod koniec 2021 roku.

Jej celem jest zapobieganie nadużywaniu spółek fasadowych do celów podatkowych, co ma zmniejszyć luki podatkowe w Unii Europejskiej.

Dyrektywa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, Polska na razie nie implementowała jej do krajowego porządku prawnego.

Dyrektywa ATAD3

Dyrektywa ATAD3 – główne założenia

Główne punkty tej dyrektywy obejmują:

 1. Cel: Zmniejszenie luki podatkowej poprzez ograniczenie nadużywania spółek fasadowych. Fundacje rodzinne mogą wpaść do kategorii spółki fasadowej.
 2. Zakres obowiązywania: Dyrektywa może wpłynąć na międzynarodowe grupy kapitałowe, które posiadają spółki holdingowe, finansowe lub specjalnego przeznaczenia, i prowadzą transgraniczną działalność, przynoszącą głównie pasywne dochody. Dyrektywa wpłynie również na struktury firm rodzinnych w ramach których funkcjonują w w/w warunkach fundacje rodzinne.
 3. Wyłączenia: Niektóre podmioty, takie jak spółki notowane na giełdzie, podmioty zbiorowego inwestowania oraz te zatrudniające na pełen etat przynajmniej pięciu pracowników, mogą być wyłączone spod zasięgu dyrektywy.
 4. Identyfikacja podmiotów wysokiego ryzyka: Określone kryteria mają ustalić, czy dany podmiot kwalifikuje się jako podmiot podwyższonego ryzyka.
 5. Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze: Podmioty, które są uznane za podmioty podwyższonego ryzyka, będą musiały spełnić dodatkowe wymogi dotyczące dokumentacji i sprawozdawczości.
 6. Konsekwencje dla spółek fasadowych: Spółki, które nie spełnią minimalnych wymagań dotyczących substratu majątkowo-osobistego, zostaną uznane za spółki fasadowe i mogą utracić pewne korzyści podatkowe (głównie korzyści z dyrektyw unijnych – np. parent subsidiary directive oraz możliwość korzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Dyrektywa ATAD3, a fundacja rodzinna

ATAD 3 będzie miała wpływ na struktury gospodarcze w których spółki córki są kontrolowane przez fundacje rodzinne. W szczególności, mając na względzie przeważająco pasywny charakter przychodów typowej fundacji, jest duża szansa iż wehikuły te będą tzw. podmiotami wysokiego ryzyka.

Będzie to miało miejsce, jeśli taki fundacja rodzinna spełni łącznie następujące kryteria (kryteria badane są na podstawie danych z dwóch lat podatkowych poprzedzających dany rok):

 • ponad 75% przychodów uzyskanych przez fundację stanowił tzw. odpowiedni dochód zdefiniowany w Dyrektywie (m.in. odsetki, dywidendy, należności licencyjne, dochody z nieruchomości itp.),
 • fundacja prowadziła działalność transgraniczną (tzn. ponad 60% odpowiedniego dochodu podmiotu pochodzi z transakcji transgranicznych lub jest wypłacanych za granicę lub ponad 60% wartości nieruchomości/ruchomości, będących źródłem odpowiedniego dochodu, znajduje się poza krajem rezydencji podatkowej),
 • fundacja zleciła w drodze outsourcingu zarządzanie bieżącą działalnością i procesy decyzyjne dotyczących istotnych funkcji.

W celu przygotowania się do nowych regulacji, zaleca się analizę działalności podmiotów w ramach różnych jurysdykcji podatkowych, sprawdzenie, czy spełniają one kryteria wyłączenia oraz czy przechodzą testy przewidziane w dyrektywie.

Warto również monitorować postęp prac nad dyrektywą, ponieważ przepisy mogą ulec zmianie przed wejściem w życie.

Implementacja Dyrektywy planowana jest na 2024 rok, jednak wskaźniki służące do oceny ryzyka będą weryfikowane już od 2022 roku.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat ATAD3 i przeanalizować przewidywany wpływ przepisów na Państwa działalność, zapraszam do kontaktu.

          Michał Gawlak
          radca prawny

Zdjęcie Alesia Kaz pochodzi z Unsplash

***

Fundacja rodzinna a exit tax

Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej może wiązać się z kosztownym podatkiem od niezrealizowanych dochodów – tzw. exit tax.

Fundator fundacji rodzinnej może uniknąć exit tax, jeżeli zdecyduje się na wniesienie majątku objętego podatkiem do fundacji rodzinnej [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: